Language: NL - EN

Souterliedekens

Op initiatief van de academies van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Clemens non Papa Diksmuide, dé Academie Ieper, afdeling muziek woord, het Stedelijk Conservatorium Brugge en de componistenverenigingen ComAV en GeNeCo is met de steun van CANON Cultuurcel en de plaatselijke stadsbesturen een compositieopdracht gegeven aan 53 componisten uit Vlaanderen en Nederland om de 150 Souterliedekens van Clemens non Papa opnieuw te componeren met respect voor de originele cantus firmus en de Nederlandse taal.
Dit project geeft zo een mooie staalkaart van de componeerstijlen in Nederland en België anno 2012!

Het niveau van de 150 nieuwe Souterliedekens is zowel voor leerlingen uit het muziekonderwijs in België en Nederland haalbaar als voor professionele koren omdat eenvoudige stemmen aangevuld kunnen worden met moeilijke stemmen.

Overzicht Souterliedekens:

Psalm Titel Componist Extra info
1 Braaf en gaaf Felix Vermeirsch
2 Den II Psalm: Quare Fremerunt Myrthe van de Weetering
3 Psalm III: Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom Benjamien Lycke
4 Psalm IV: Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth Benjamien Lycke
5 Psalm V: Aenhoort alle mijn geclach Gilbert Huybens
6 Psalm VI: In dinen grim en straft mi niet Gilbert Huybens
7 Domine Deus meus Hans Aerts
8 Den VIII Psalm: Domine Dominus noster quam admirabile
(nae die wyse: "Het waren twe ghespeelkens goet")
Luc Bataillie
9 Den IX Psalm: Confitebor tibi Domine in toto corde
(Nae die wyse: "Uut gansser allendiger herten")
Luc Bataillie
10 Den X Psalm: In Domino confido (Nae die wyse "Ick hoorde die spiessen craken") Luc Bataillie
11 Den XI Psalm: Salvum me fac Domine
(Nae die wyse: "Ick ghinck noch ghisteravont soe heymelyck eenen ganck")
Luc Bataillie
12 "Ick had een boelken wtvercoren" Wim Berteloot
13 "Ryck God hoe is mijn boel dus wilt" Wim Berteloot
14 "Een ridder ende een meysken jone, op een rivierken" Wim Berteloot
15 "Die mi morghen wecken sal, dat sal doen die Nachtegal" Wim Berteloot
16 Souterliedeke Psalm 16 Irma Bilbao
17 Souterliedeke Psalm 17 Irma Bilbao
18 Ick had een ghestadich minneken Erika Budai
19 Ick had een boelken utvercoren Erika Budai
20 Psalm XX Petra Vermote
21 Psalm XXI Petra Vermote
22 Psalm 22 Irma Bilbao
23 Psalm 23 Irma Bilbao
24 Ad te Dominum levavi animam meam Toon Daems
25 Judica me Domine Toon Daems
26 Souterlied 26 David Anne
27 Souterlied 27 David Anne
28 Souterlied 28 David Anne
29 Souterlied 29 David Anne
30 Den XXX Psalm: In te domine speravi Derek de Blauwe
31 Den XXXI Psalm: Beati quorum remissae Derek de Blauwe
32 Den XXXII Psalm: Esultate iusti in domino Derek de Blauwe
33 Den XXXIII Psalm: Benedicam dominum in omni tempore Derek de Blauwe
34 Judica me Domine Jan den Boer
35 Dixit iniustus ut Jan den Boer
36 Noli aemulari in malignanti Jan den Boer
37 Domine ne in furore tuo arguas me Jan den Boer
38 Psalm XXXVIII Frank Debruyne
39 Psalm XXXIX Frank Debruyne
40 Psalm XL Frank Debruyne
41 Psalm 41 Koen Dejonghe
42 Psalm 42 Dirk Dekker
43 Psalm 43 Mathieu Polak
44 Psalm 44 Mathieu Polak
45 Deus noster refugium et virtus Simon De Poorter
46 Omnes gentes Simon De Poorter
47 Magnus Dominus et laudabilis Simon De Poorter
48 Audite haec omnes gentes Simon De Poorter
49 Deus Deorum Wim Dirriwachter
50 Miserere mei deus Wim Dirriwachter
51 Psalm LI Renilde Duif
52 Psalm LII Renilde Duif
53 Psalm LIII Renilde Duif
54 Psalm 54 Dirk Blockeel
55 Myn liefken siet my owel aen Ludo Geloen
56 Als alle die cruyten, end alle dinck verfraeyt Ludo Geloen
57 Ryck God gheeft mi goet avontuer Ludo Geloen
58 Eripe me de inimcis
Nae die wyse: "Myn moerken gaf my eenen man van ouderdom was zyn baerdken grys"
Mari-anne Hof
59 Psalm 59 Jan Huylebroeck
60 Psalm 60 Jan Huylebroeck
61 Psalm 61 Jan Huylebroeck
62 At first light
Deus Deus meus at te de luce vigilo
Robert Loeber
63 Exaudi Deus orationem meam Robert Loeber
64 Te decet hymnus Deus in Syon Robert Loeber
65 Iubilate Deo omnis terra Robert Loeber
66 Ons Heer ons God Jacques Maassen
67 Laet onsen Heer Jacques Maassen
68 Als ick was seer bevreest Jacques Maassen
69 Souterliedeke 69 Jacques Maassen
70 Psalm 70 Marc Matthys
71 Psalm 71 Marc Matthys
72 Psalm 72 Marc Matthys
73 Psalm 73 Fons Mommers
74 Psalm 74 Fons Mommers
75 Psalm 75 Fons Mommers
76 Psalm 76 Fons Mommers
77 Psalm 77 Kris Oelbrandt
78 Psalm 78 Kris Oelbrandt
79 Psalm 79 Kris Oelbrandt
80 Cantores deii anamt humores
Den Tenor nae die wyse: Nu wilt doch na my hooren, die wel wilt zyn bemint
Ernst Oosterveld
81 Qui stultus exit, stultus revertitur
Den (c.f.) nae di wyse: Op eenen morghen stont, so yst dat ick beginne int walsche: Sur le pont Davignon
Ernst Oosterveld
82 Mors Nietzschii minus poenae quam mora mortis habet
Den Tenor nae di wyse: In oostland wil ick varen, myn blyven is hier niet lanc
Ernst Oosterveld
83 Psalm 83 Mathieu Polak
84 Psalm 84 Mathieu Polak
85 Op u betrou ic Heere Erika Budai
86 Een boerman had eenen dommen sin Erika Budai
87 Psalm 87 Jan Huylebroeck
88 Den LXXXVIII Psalm Lucien Posman
89 Den LXXXIX Psalm Lucien Posman
90 Den XC Psalm Lucien Posman
91 Onder de hoede van de Hoogste Stephen Rothman
92 Het is zo goed de Heer te loven Stephen Rothman
93 De Heer is Koning Stephen Rothman
94 Heer, God van vergelding Stephen Rothman
95 Cantate Domino canticum Geert Schoonbeek de Vlaming
96 Dominus regnavit exultet terra Geert Schoonbeek de Vlaming
97 Psalm XCVII Kees Schoonenbeek
98 Psalm XCVIII Kees Schoonenbeek
99 Psalm XCIX Kees Schoonenbeek
100 Psalm C Kees Schoonenbeek
101 Domine, exaudi
Op de wijze van: "Gekwetst ben ik van binnen"
Johan Sluys
102 Benedic, anima mea
Naar de wijze van: "Om een die alderliefste myn"
Johan Sluys
103 Benedic, anima mea
Naar de wijze van "Languir me fault"
Johan Sluys
104 Psalmen 104 - 107 Jo Sporck
105 Psalmen 104 - 107 Jo Sporck
106 Psalmen 104 - 107 Jo Sporck
107 Psalmen 104 - 107 Jo Sporck
108 Psalm 108 Joost Van Balkom
109 Psalm 109 Joost Van Balkom
110 Psalm 110 Joost Van Balkom
111 "Beatus vir qui timet Dominum" Stephane Vande Ginste
112 "Laudate pueri Dominum" Stephane Vande Ginste
113 "In exitu Israel de Egipto" Stephane Vande Ginste
114 Psalm 114 Ton van der Valk
115 Psalm 115 Ton van der Valk
116 Psalm 116 Ton van der Valk
117 Confitemini Domino quoniam bonus
Souterliedeken "Wilt dancken en belyen den Heer"
Bart Vandewege
118 Beati immaculati in via
Souterliedeken "Die onbevlect hier leven Salich worden ghenaemt"
Bart Vandewege
119 Ad Dominum cum tribulerer
Souterliedeken "Wanneer ick was in druck in pine"
Bart Vandewege
120 Levavi oculos meos in montes Stefaan Vanheertum
121 Laetatus sum in bis quae Stefaan Vanheertum
122 Ad te levavi oculos Stefaan Vanheertum
123 Psalm CXXIII: Coemt voort Bert Van Herck
124 Psalm CXXIV: Die slachstraat Bert Van Herck
125 Psalm CXXV: Van eens dansliedeken Bert Van Herck
126 Den CXXVI Psalm Maarten Van Ingelgem
127 Die nachtegael (score 1) (score 2: piano of orgel) Maarten Van Ingelgem
128 Laudate Dominum de coelis
Nae die wyse: Ryck God hoe mach dit wezen
Hendrik de Regt
129 De profundis clamavi
Nae die wyse: Dy vrou van hemel roep ick aen
Hendrik de Regt
130 Het voer een sceepken Maarten Van Ingelgem
131 CXXXI: Een pelgrimslied Andries van Rossem
132 Psalm CXXXII Margriet Verbeek
133 Psalm CXXXIII Margriet Verbeek
134 Psalm CXXXIV Margriet Verbeek
135 God op vakantie? Bart Vermeirsch
136 Psalm CXXXVI: Super flumina Babylonis Petra Vermote
137 Psalm CXXXVII: Confitebor tibi Domine Petra Vermote
138 Psalm CXXXVIII: Domini probasti me Petra Vermote
139 Psalm 139 Bart Verstraeten
140 Psalm 140 Bart Verstraeten
141 Voce mea ad Dominum Joop Voorn
142 Domine exaudi orationem meam Joop Voorn
143 Benedictus Dominus Deus Joop Voorn
144 Exaltabo te Deus meus rex Joop Voorn
145 Lauda anima mea Dominum
Nae die wyse: Looverkens dat zyn looverkens
Hendrik de Regt
146 Laudate Dominum quoniam bonus est
Nae die wyse: Hoer voer een maechdeken over Ryn
Hendrik de Regt
147 Psalm 147 Dirk Dekker
148 Laudate Dominum de coelis
Nae die wyse: Ryck God hoe mach dit wezen
Hendrik de Regt
149 Psalm CXLIX Renilde Duif
150 Psalm 150 Dirk Blockeel